Liên hệ

Hotline: 0985.080.871

Tự Động Hóa Cơ Khí AMD

Địa chỉ: Thôn Tình Lam – Xã Đại Thành – Quốc Oai – Hà Nội

Điện thoại: 0985.080.871

Email: tudonghoaamd@gmail.com

Website: https://www.tudonghoaamd.com

Facebook: https://www.facebook.com/thu.tdhamd