Bộ điều khiển máy giở tôn tự động

DKX10 Automatic

Mô tả

Tính năng sản phẩm:

– Dễ dàng cài đặt và thao tác;

– Chọn được chiều dài và số tấm cắt;

– 5 chương trình;

– Hỗ trợ được cho cả máy cắt bằng chân đạp cơ;

– Phần mềm Tiếng Việt dễ sử dụng.